Vào thẳng nội dung chính

Học viên có thể làm được gì khi học xong:

 • Trang bị những kiến thức vỡ lòng về ICT (tháo lắp máy tính, hệ điều hành Windows, kết nối Internet,...)
 • Sử dụng thành thạo ở mức cơ bản các ứng dụng phổ biến (Word/Excel/Powerpoint) và các hoạt động trên môi trường Internet.
 • Làm chủ một số các công cụ trên mạng internet và dịch vụ trực tuyến (từ truy cập, trao đổi thông tin, thanh toán trên mạng, tính bảo mật/riêng tư đến các vấn đề pháp luật trên môi trường số)

Cơ hội nghề nghiệp:

 • Hỗ trợ CNTT (IT Helpdesk Support)
 • Nhân viên văn phòng/hành chính/thư ký
 • Sysadmin, quản trị/vận hành hệ thống (IT), trông quán Net

Học viên có thể làm được gì khi học xong:

 • Tự xây dựng được một website, bước đầu làm quen với lập trình cơ bản, tự mình quản trị được một website và tối ưu hoạt động cơ bản của nó.
 • Tự xây dựng được phần mềm đơn giản với JavaScript, ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất trong cộng đồng làm nghề.

Cơ hội nghề nghiệp:

 • Thiết kế website (Web Developer/Web Designer)
 • Hỗ trợ CNTT (IT Helpdesk Support)
 • Nhân viên văn phòng/hành chính/thư ký
 • Sysadmin, quản trị/vận hành hệ thống (IT), trông quán Net

Học viên có thể làm được gì khi học xong:

 • Làm quen với lập trình hướng đối tượng (OOP), sử dụng Java, bước đầu hình dung và mô hình hóa được các bài toán trong thực tế vào thế giới máy tính.
 • Nắm được những khái niệm cơ bản về thiết kế trải nghiệm người dùng (UX) cũng như quy trình xây dựng một giao diện hiệu quả cho sản phẩm số (UI)

Cơ hội nghề nghiệp:

 • Thiết kế website (Web Developer/Web Designer)
 • Hỗ trợ CNTT (IT Helpdesk Support)
 • Nhân viên văn phòng/hành chính/thư ký
 • Lập trình Java
 • Sysadmin, quản trị/vận hành hệ thống (IT), trông quán Net

Học viên có thể làm được gì khi học xong:

 • Hiểu về máy tính, cách thức xây dựng các chương trình chạy trên máy tính,nắm được các vấn đề cơ bản về mạng Internet, về xử lý ảnh, và về an ninh/an toàn thông tin khi sử dụng máy tính
 • Trang bị nền tảng kiến thức vững chắc về lập trình di động Android cũng như các kiến thức chuyên sâu và thủ thuật lập trình trong việc xây dựng ứng dụng (app) thực tế.

Cơ hội nghề nghiệp:

 • Thiết kế website (Web Developer/Web Designer)
 • Hỗ trợ CNTT (IT Helpdesk Support)
 • Nhân viên văn phòng/hành chính/thư ký
 • Lập trình app di động mobile
 • Lập trình Java
 • Sysadmin, quản trị/vận hành hệ thống (IT), trông quán Net

Học viên có thể làm được gì khi học xong:

 • Có khả năng thiết kế cài đặt và truy vấn thành thạo một cơ sở dữ liệu.
 • Tự phát triển một ứng dụng java trên máy desktop - sử dụng công nghệ Java Swing - biết lập trình tương tranh và lập trình mạng, kết nối được với cơ sở dữ liệu.

Cơ hội nghề nghiệp:

 • Thiết kế website (Web Developer/Web Designer)
 • Hỗ trợ CNTT (IT Helpdesk Support)
 • Nhân viên văn phòng/hành chính/thư ký
 • Lập trình app di động mobile
 • Lập trình viên (Software Developer/Programmer)
 • Lập trình Java
 • Sysadmin, quản trị/vận hành hệ thống (IT), trông quán Net

Học viên có thể làm được gì khi học xong:

 • Trang bị kiến thức về cấu trúc dữ liệu và giải thuật (thuật toán) và nắm được một số cấu trúc dữ liệu tuyến tính (linear) và phi tuyến (non-linear)
 • Tự cài đặt một số giải thuật phổ biến thường dùng trong phần mềm máy tính như tìm kiếm, sắp xếp.
 • Trang bị tư duy về thiết kế cài đặt các cấu trúc dữ liệu giải thuật phù hợp với các vấn đề/bài toán cụ thể sẽ gặp khi làm nghề sau này.
 • Tự phát triển các website bằng ngôn ngữ Java và hiểu được cốt lõi trong lập trình Web Java hiện đại

Cơ hội nghề nghiệp:

 • Thiết kế website (Web Developer/Web Designer)
 • Hỗ trợ CNTT (IT Helpdesk Support)
 • Nhân viên văn phòng/hành chính/thư ký
 • Lập trình app di động mobile
 • Lập trình website
 • Lập trình viên (Software Developer/Programmer)
 • Lập trình Java
 • Sysadmin, quản trị/vận hành hệ thống (IT), trông quán Net