Vào thẳng nội dung chính

Lập trình hướng đối tượng (bằng Java)

Về môn học này!

Xin chào tất cả các bạn sinh viên!

Các bạn sinh viên thân mến, các bạn đang bắt đầu làm quen với môn học Lập trình hướng đối tượng bằng Java, thuộc đai Xanh Lá Cây trong chương trình XiSo.

Môn học "Lập trình hướng đối tượng bằng Java" là sự chuẩn bị và cũng là điều kiện để các bạn có thể học tiếp được các môn tiếp theo trong chứng chỉ này. Mục tiêu của môn học là giúp cho học viên hiểu được về ngôn ngữ lập trình Java, hiểu được về lập trình hướng đối tượng để từ đó có thể hình dung và mô hình hóa được các bài toán trong thực tế vào thế giới máy tính.

Học viên không yêu cầu phải có kỹ năng hay kinh nghiệm làm việc về CNTT nhưng đòi hỏi phải biết lắng nghe tìm hiểu và có suy nghĩ độc lập.

Môn học sẽ có 25 tuần học, gồm 12 bài học. Mỗi bài sẽ có các video yêu cầu học viên phải xem kỹ, các text theo bài học và text tổng kết của bài học cũng đòi hỏi học viên phải xem kỹ và trả lời quiz khi kết thúc mỗi bài học, sau mỗi phần học viên sẽ làm các bài project. Trong quá trình học tập, sinh viên sẽ chủ động kết nối trực tiếp với Mentors để được giải đáp và chia sẻ về những khúc mắc về nội dung môn học.


Thông tin về khóa học

Tên khóa học Lập trình hướng đối tượng (bằng Java)
Mã khóa học PRO192x_02_VN
Số tín chỉ 3
Thời gian học 25 tuần

Mục tiêu môn học:

1. Nắm vững kiến thức nền tảng của ngôn ngữ lập trình Java. 

2. Có kiến thức về cơ bản về ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng nói chung

3. Biết cách tổ chức chương trình theo ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng. 

4. Xây dựng được ứng dụng đơn giản bằng lập trình hướng đối tượng trong Java. 

5. Có kỹ năng viết mã sạch (Clean Code)


Cấu trúc khóa học:

Tuần 1- Bài 1: Chương trình Java đầu tiên

Tuần 2 - Bài 1: Chương trình Java đầu tiên (tiếp)

Tuần 3 - Bài 2: Biến và Kiểu dữ liệu

Tuần 4 - Bài 2: Biến và Kiểu dữ liệu (tiếp)

Tuần 5 - Bài 3: Rẽ nhánh

Tuần 6 - Bài 4: Vòng lặp

Tuần 7 - Bài 4: Vòng lặp (tiếp)

Tuần 8 - Project 1: Lucky Number

Tuần 9 - Bài 5: Phương thức

Tuần 10 - Bài 5: Phương thức (tiếp)

Tuần 11 - Bài 6: Xử lý dữ liệu

Tuần 12 - Bài 6: Xử lý dữ liệu (tiếp)

Tuần 13 - Project 2: Grade Student

Tuần 14 - Bài 7: Đối tượng và Mảng

Tuần 15 - Bài 7: Đối tượng và Mảng (tiếp)

Tuần 16 - Bài 8: Mảng 2D

Tuần 17 - Bài 8: Mảng 2D (tiếp)

Tuần 18 - Bài 9: Đối tượng

Tuần 19 - Bài 9: Đối tượng (tiếp)

Tuần 20 - Bài 10: Tính đóng gói

Tuần 21 - Bài 10: Tính đóng gói (tiếp)

Tuần 22 - Project 3: Library Manager

Tuần 23 - Bài 11: Tính thừa kế

Tuần 24 - Bài 12: Tính Đa hình, Trừu tượng

Tuần 25 - Project 4: Human Resources


Điều kiện tiên quyết

Không có


Người thiết kế khóa học

  Nguyễn Tuân

        9+ năm giảng dạy tại FPT - APTECH
        15+ tham gia vào các dự án phát triển phần mềm cho các thị trường trong và ngoài nước (thị trường chính là Nhật Bản)
        Cử nhân kỹ sư phần mềm
        Thành thạo các công nghệ và ngôn ngữ: C, C#, Java, HTML, CSS, Javascript, Bootstrap, jQuery, PHP, Laravel, .NET framework, SQL, MySQL.

        Facebook: https://www.facebook.com/thidk

  Lương Trung Kiên

        Cử nhân CNTT, Đại Học Sư Phạm Hà Nội
        Hơn 10 năm kinh nghiệm lập trình, 8 năm làm việc ở FPT Software, 3 năm kinh nghiệm trong vị trí Technical Leader, Solution Architecture, Freelance cho công ty ở Australia
        Thành thạo các công nghệ và ngôn ngữ lập trình: .net (C#, Sharepoint, Asp.net), .net core, Azure (Serverless,...), C#, PHP, NodeJS, Python, CSS, HTML, Javascript, SQL Server, MySQL, các framework và CMS: Sharepoint, Wordpress, Orchard, Strapi
        Hệ điều hành: Windows, Linux (Fedora, Ubuntu, Raspbian - Raspberry Pi)

        Facebook: https://www.facebook.com/quangdv168


  Nguồn học liệu

  Trong thời đại hiện nay, mỗi môn học đều có nhiều nguồn tài liệu liên quan kể cả sách in và online, XiSo không quy định một nguồn học liệu cụ thể mà khuyến cáo để học viên chọn được nguồn phù hợp nhất cho mình. Trong quá trình học từ nhiều nguồn khác nhau theo lựa chọn cá nhân đó, khi sinh viên phát sinh câu hỏi thì sẽ được kết nối nhanh nhất với mentor để được giải đáp. Toàn bộ phần đánh giá bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm, bài tập, dự án và thi vấn đáp do XiSo thiết kế, xây dựng và thực hiện.

  Các môn học của XiSo không quy định bắt buộc tài liệu học tập, sinh viên có thể chủ động tìm và học từ bất kỳ nguồn nào phù hợp, kể cả sách in hay nguồn học liệu online (MOOC) hay các website. Việc sử dụng các nguồn đó do học viên chịu trách nghiệm và đảm bảo tuân thủ các chính sách của chủ sở hữu nguồn, trừ trường hợp họ có sự hợp tác chính thức với XiSo. Nếu cần hỗ trợ, học viên có thể liên hệ phòng đào tạo XiSo để được hướng dẫn.

  Dưới đây là một số nguồn học liệu của môn học mà học viên có thể tham khảo sử dụng. Việc liệt kê nguồn dưới đây không nhất thiết hàm ý rằng XiSo có sự hợp tác chính thức với chủ sở hữu của nguồn: Learn to Program in Java và Object Oriented Programming in Java


  Kênh phản hồi

  XiSo sẵn sàng đón nhận và trao đổi về mọi ý kiến góp ý, phản hồi liên quan đến học liệu qua email program@funix.edu.vn

  Enroll