Vào thẳng nội dung chính

Lập trình di động

Chỉ có thể ghi danh vào khóa học này qua thư mời.

GIỚI THIỆU VỀ KHÓA HỌC

Chào mừng bạn đã tham gia vào khóa học Lập trình di động (Mobile Programming).

Android là hệ điều hành phổ biến trên thiết bị di động. Lượng người dùng nền tảng Android chiếm tới 80% thị phần hệ điều hành di động toàn cầu, đặc biệt là có tiềm năng phát triển mạnh tại Việt Nam. Chính bởi vậy, nhu cầu về đào tạo khóa học lập trình Android ngày càng cấp bách và tăng mạnh.

Bạn đang muốn tìm một khóa học lập trình Android từ cơ bản đến nâng cao? FUNiX sẽ giúp bạn và là nơi bạn có thể trở thành một lập trình viên ứng dụng di động Android chuyên nghiệp. 

Trong khóa học này bạn sẽ được học lập trình Android cơ bản đến nâng cao. Sau khi hoàn tất môn học lập trình Android, bạn sẽ có được một nên tảng kiến thức vững chắc về lập trình Android cũng như các kiến thức chuyên sâu và thủ thuật lập trình trong việc xây dựng ứng dụng Android thực tế, đủ khả năng nghiên cứu các thủ thuật lập trình Android nâng cao và chuyên sâu hơn. 

Mã khóa học:

PRM391x

Tên khóa học:

Lập trình di động

Số tín chỉ:

3

Thời lượng học:

45 giờ

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

- Làm quen với lập trình mobile trên nên tảng Android.

- Nắm được các kiến thức cở bản giúp học viện có thể dễ dang tìm hiểu và tự học nâng cao kiến thức về Android.

- Xây dựng được ứng dụng sử dụng các thành phần cở bản của Android.

- Xây dựng được ứng dụng Android tương tác với service của google

CẤU TRÚC KHÓA HỌC

Phần 1: Android cơ bản

Bài 1: Hệ điều hành Android là gì?

Bài 2: Môi trường phát triển Android

Bài 3: Tạo ứng dụng Android đầu tiên

Phần 2: Android cơ bản

Bài 4: Activity và vòng đời của Activity là gì?

Bài 5: Android UI Layouts

Bài 6: Android - View

Bài 7: Android - UI Controls

Project 1 - Ứng dụng Quiz 

Phần 3: Android cơ bản

Bài 8: Các thành phần của Custom 

Bài 9: Android Event Handling

Bài 10: Intent and Intent Filter

Bài 11: Fragment và vòng đời của Fragment là gì?

Project 2 - Ứng dụng Tour Guide 

Phần 4: Android nâng cao

Bài 12: Android Service

Bài 13: Android Broadcast Receiver

Bài 14: Android Content Provider

Bài 15: Lưu trữ dữ liệu Android trong SQLite

Project 3 - Ứng dụng Alarm Clock 

Phần 5: Android nâng cao

Bài 16: Android Location

Bài 17: AsyncTask

Bài 18: Kết nối mạng

Bài 19: Phát hành các ứng dụng Android 

Project 4 - Ứng dụng Google Map

ĐIỀU KIỆN TIÊN QUYẾT

Không có

THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH

Nguyễn Mạnh Hùng

  • FPT- Project Manager
  • Solution Architecture
  • 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ phần mềm
  • 7 năm kinh nghiệm lập trình Android
  • 10 năm kinh nghiệm giảng dạy (BachKhoa-Aptech, ITPlus, Fresher Academy)
  • Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100003153436212

NGUỒN HỌC LIỆU

- Danh sách nguồn học liệu mở miễn phí (MOOC) mà FUNiX đang sử dụng trong môn học này: Tutorials Point (India) Pvt. LtdUdacityPRABEESH R KSimplilearn.

- Tất cả các nguồn học liệu mở được sử dụng trong các chương trình đào tạo tại FUNiX đều được công khai, liên tục cập nhật và không thu phí. FUNiX sẵn sàng đón nhận và trao đổi về mọi ý kiến góp ý, phản hồi liên quan đến học liệu qua email program@funix.edu.vn